ถอนฟัน ผ่าฟันคุด มีกี่แบบ คำแนะนำในการดูแลหลังถอนฟันมีอะไรบ้าง

การถอนฟันคุดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการที่ฟันคุดขึ้นผิดตำแหน่งหรือผิดรูปร่าง เช่นฟันคุดที่ขึ้นมาด้านข้าง หรือฟันคุดที่ขึ้นโผล่ออกมาเพียงบางส่วนและบางส่วนยังอยู่ใต้เหงือก อาการที่บ่งชี้ถึงฟันคุดที่ควรได้รับการถอนออกได้แก่อะไรบ้าง อ่านได้ตามรายละเอียดด้านล่างต่อไปนี้

การถอนฟัน ผ่าฟันคุด คืออะไร

ฟันคุดมักจะขึ้นในช่วงอายุประมาณ 18 ถึง 20 ปี ซึ่งหากขึ้นมาปกติทั้งรูปร่างและตำแหน่งสามารถทำหน้าที่เคี้ยวได้เหมือนกับฟันซี่อื่น ๆ  โดยไม่จำเป็นต้องถอนออกหากไม่ได้รับผลกระทบและไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ

อย่างไรก็ตามหากฟันคุดของคุณบางส่วนฝังอยู่ในเหงือกทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้ถอนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น:

 • การติดเชื้อแบคทีเรีย Pericoronitis 
 • การเกิดถุงน้ำจากฟันคุดที่ฝังอยู่อาจส่งผลกระทบต่อกระดูกและเนื้อเยื่อเหงือกได้
 • ฟันคุดอาจทำให้เกิดอาการปวดจากฟันผุ โรคเหงือกหรืออาจเกิดการทำลายฟันซี่ข้างเคียงได้
ฟันคุดมีกี่แบบ

ฟันคุดชนิดที่ขึ้นผิดตำแหน่ง เอียงหรือขึ้นไม่เต็มซี่ ร่องเหงือกรอบๆฟันที่เปิดอาจทำให้แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและติดเชื้อได้

ผ่าฟันคุด คืออะไร

ฟันคุดชนิดล้มไปด้านหน้า คือฟันคุดที่ขึ้นหักเป็นมุมไปที่ด้านหน้าของช่องปาก

อาการปวดจากฟันผุ

ฟันคุดชนิดวางตัวในแนวราบ ฟันที่ทำมุมเป็น 90 องศาไปทางรากของฟันซี่ข้างๆ

 

ราคาการถอนฟันคุด

ฟันคุดที่ขึ้นในแนวตรง การขึ้นของฟันคุดชนิดนี้อาจส่งผลต่อการเคลื่อนตัวและการเรียงตัวของแนวฟันที่จัดได้

อาการที่บ่งชี้ถึงฟันคุดที่ควรได้รับการถอนออก ได้แก่ :

 1. เจ็บบริเวณที่ฟันคุดงอก
 2. ลมหายใจมีกลิ่น เป็นสัญญาณของการติดเชื้อในช่องปาก
 3. มีอาการบวม
 4. เหงือกบวมบริเวณฟันคุด

เราต้องถอนฟันตอนนไหน ช่วงอายุเท่าไหร่?

ฟันน้ำนม

ฟันน้ำนมหรือฟันชุดแรก เป็นฟันที่ขึ้นในช่วงวัยเด็ก อายุประมาณ 6-7 ปี และฟันจะหลุดไปเองแล้วมีฟันแท้มาแทนที่ โดยทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กจะเป็นคนทำการดูแลรักษาหากเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน

โรงพยาบาลฟัน BIDH ของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กที่เชี่ยวชาญ ในการตรวจเช็คฟันของบุตรหลานของคุณได้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับฟันที่ผิดปกติทันตแพทย์เด็กของเราเราสามารถให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาให้บุตรหลานของคุณได้

dental implant thailand

ฟันผู้ใหญ่

การดูแลช่องปากอย่างเหมาะสมในฟันผู้ใหญ่ เราจะต้องดูแลเรื่องการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวันช่วยลดโอกาสการสูญเสียฟันในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งหากคุณสูญเสียฟันในช่วงวัยนี้ คุณอาจต้องเลือกใช้การทดแทนฟันด้วยทันตกรรมบูรณะ เช่นการทำรากฟันเทียม สะพานฟันหรือฟันปลอม

การรักษาหรือถอนฟันคุดจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟันคุด คุณสามารถปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คช่องปากก่อนการวางแผนรักษาได้

สำหรับฟันน้ำนม

สำหรับฟันชุดแรกหรือฟันน้ำนมสามารถหลุดได้เอง หลายครั้งที่ตัวเด็กเองหรือผู้ปกครองสามารถถอนฟันได้เองที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องไปพบทันตแพทย์ ถ้าฟันน้ำนมโยกใกล้หลุดแล้ว แต่หากฟันของเด็กยังไม่พร้อมที่จะหลุดออกมาตามธรรมชาติ การใช้แรงดึงอาจกระทบต่อรากฟันที่บอบบางและทำให้เด็กเจ็บปวดโดยไม่จำเป็น

ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กหากคุณไม่แน่ใจว่าถึงเวลาที่ควรถอนฟันน้ำนมของเด็กหรือไม่ ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของฟันเด็ก วิธีการดูแลช่องปากและพฤติกรรมของเด็กตลอดจนติดตามปัญหาในของช่องปากของเด็กและวางแผนการรักษาต่อไป

การถอนฟันน้ำนมที่เร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการพูด การเคี้ยวของเด็ก ฟันน้ำนมจึงควรได้รับการดูแลรักษา บางครั้งจำเป็นต้องรักษาช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟันน้ำนมก่อนครบกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันที่มีอยู่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมก่อนที่ฟันแท้จะเจริญมาแทนที่

สำหรับฟันผู้ใหญ่

การถอนฟันจะทำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นในการรักษา ในวัยผู้ใหญ่อาจมีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่อาจต้องทำการถอนฟัน ที่พบบ่อยที่สุด เช่น

 • ปัญหาฟันผุที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟันหรือการรักษารากฟัน
 • ปัญหาการสบฟันซึ่งอาจเกิดจากพัฒนาการของขากรรไกร
 • ฟันหักหรือร้าวมานานจนไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไป
 • การจัดฟัน
 • บางครั้งการถอนฟันจะทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อ หากระบบภูมิคุ้มกันของคุณถูกทำลาย (เช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือกรณีปลูกถ่ายอวัยวะ) 
 • โรคปริทันต์หรือโรคเหงือกที่รุนแรงอาจส่งผลต่อเนื้อเยื่อและกระดูกที่รองรับฟัน ถ้ารักษาไม่ได้อาจต้องถอนฟันออก

ประเภทของการถอนฟัน มีกี่แบบ

การถอนฟันโดยทั่วไปมี 2 ประเภท :

 1. การถอนฟันแบบปกติทั่วไป
 2. การผ่าตัดถอนฟัน

การถอนฟันแบบปกติทั่วไปเหมาะกับการถอนฟันซี่ที่เจริญขึ้นพ้นเหงือก สามารถมองเห็นและทำการถอนได้ง่าย ทำได้โดยทันตแพทย์ทั่วไป ส่วนการผ่าตัดถอนฟันจะต้องมีการผ่าเข้าไปในเหงือกหรือกระดูกเพื่อถอนฟันออก ที่โรงพยาบาลฟัน BIDH เรามีศัลยแพทย์ทางช่องปากที่จะทำการผ่าตัดถอนฟัน  ก่อนการถอนฟันจะมีการเอ็กซเรย์ก่อนเพื่อดูตำแหน่งของรากฟันเพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ขั้นตอนการถอนฟันแบบทั่วไป และการถอนฟันคุด

ขั้นตอนการถอนฟันทั่วไป

สำหรับการถอนฟันตามปกติทันตแพทย์จะอธิบายขั้นตอน มีการตรวจสอบความถูกต้องของซี่ฟันที่จะทำการถอนและให้คนไข้เซ็นต์เอกสารเพื่อแสดงความยินยอมในการถอนฟัน โดยจะมีการฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อทำให้เหงือกบริเวณรอบ ๆ ฟันชา จากนั้นจึงทำการถอนฟันออก ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ 20 นาทีในการถอนฟัน

ขั้นตอนการถอนฟันคุด

โรงพยาบาลฟัน BIDH ของเราเป็นศูนย์กลางการศัลยกรรมทางช่องปาก สำหรับผู้รับบริการบางรายที่มีความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวด เรามีการบริการการรักษาโดยใช้ยาลดความวิตกกังวล

ปรึกษาทำฟัน

การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

 1. ทำการเอ็กซ์เรย์พาโนรามาเพื่อตรวจสภาพช่องปากโดยรวม
 2. อาจมีการเอ็กซเรย์เฉพาะซี่ฟันเพิ่มเติมหากมีฟันที่ต้องได้รับการถอน
 3. CT Scan (เฉพาะเคสที่มีความซับซ้อน)
 4. หากผู้ป่วยกังวลหรือกลัวความเจ็บปวดอาจเลือกการใช้ยาลดความวิตกกังวลหรือความความกังวลร่วมด้วย
ทันตแพทย์ รากฟันเทียม

การผ่าตัดถอนฟันคุด

 1. ค่าใช้จ่ายในการถอนฟันคุดขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการผ่าตัดในช่องปาก :
  • การถอนฟันคุดปกติ
  • การถอนฟันคุดที่อยู่ในเหงือก
  • การถอนฟันที่คุดอยู่ในกระดูกบางส่วน
  • การถอนฟันที่คุดอยู่ในกระดูกทั้งหมด
  • การถอนฟันคุดที่ฝังลึก
 2. ค่ายาและค่าอุปกรณ์ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม

ราคาถอนฟัน ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายในการถอนฟันคุดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ :

 1. การผ่าตัดถอนฟันแบบยาก : เป็นการถอนฟันซี่ปกติที่มีความยาก จึงต้องมีการผ่าตัดเพื่อถอน
 2. การผ่าตัดฟันคุดที่อยู่ในเหงือก : ฟันมีส่วนกระดูกขากรรไกรรองรับในการงอก แต่มีฟันบางส่วนติดอยู่ในเหงือก
 3. การผ่าตัดฟันที่คุดอยู่ในกระดูกบางส่วน : ฟันคุดที่มีบางส่วนของตัวฟันจมอยู่ใต้เหงือกและกระดูกขากรรไกรโดยรอบ
 4. การผ่าตัดฟันที่คุดอยู่ในกระดูกทั้งหมด : ฟันถูกหุ้มด้วยกระดูกขากรรไกรอย่างสมบูรณ์และศัลยแพทย์จำเป็นต้องถอนฟันที่อยู่ลึกเข้าไปในเหงือกและบริเวณกระดูก
 5. การผ่าตัดฟันคุดที่มีตำแหน่งและความลึกต่างกันออกไป : การผ่าตัดฟันคุดที่มีตำแหน่งการวางตัวที่ยากและซับซ้อนต่างกันในแต่ละซี่

การพักฟื้นหลังถอนฟัน

ระยะเวลาพักฟื้นสำหรับการถอนฟันโดยทั่วไปนั้นใช้เวลาไม่นานและหลังทำการรักษาเสร็จผู้มารับบริการสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ สำหรับการถอนฟันคุดทันตแพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนในช่วง 2-3 วันแรกขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละเคสในการถอน ซึ่งอาจใช้เวลาดูแลหลังถอนได้ถึง 2 สัปดาห์

ความเจ็บปวดในการถอนฟัน

หากคุณผ่าตัดถอนฟัน  อาการปกติที่จะมีคือ อาการบวม, ช้ำ ในช่วง 2-3 วันแรกและจะค่อยๆดีขึ้น ศัลยแพทย์จะจ่ายยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะให้หลังการรักษา และแนะนำให้ใช้การกัดผ้าก๊อซเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกหลังถอนฟัน หรือใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่บวมเพื่อช่วยลดอาการบวม

ภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟัน

ในการผ่าตัดทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดซึ่งศัลยแพทย์ทางช่องปากจะอธิบายอาการที่อาจเกิดให้คุณรับทราบก่อนเริ่มการรักษา

โดยภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนฟันมีดังนี้ :

 • การติดเชื้อหรือการที่แผลหายช้าขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล และปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อ เช่น การสูบบุหรี่หรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย  อาการที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อ ได้แก่ อุณหภูมิสูง มีหนองหรือสารคัดหลั่งบริเวณที่ถอนฟัน มีอาการปวดและบวม
 • กระดูกเบ้าฟันอักเสบ หลังจากถอนฟันออกไป ปากของคุณจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาบริเวณที่ฟันถูกถอน เพื่อช่วยปกป้องกระดูกและปลายประสาทที่อยู่ในเบ้าฟัน ซึ่งหากลิ่มเลือดหลุดออกมา หรือช่องปากสร้างลิ่มเลือดไม่สมบูรณ์ ก็จะทำให้เกิดภาวะเบ้าฟันแห้ง ทำให้ประสาทและกระดูกไร้สิ่งปกป้องและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทั้งนั้นยังทำให้ปวดบริเวณในช่องปากและใบหน้าอีกด้วย
 • มีความเสี่ยงที่เส้นประสาทถูกทำลาย โดยจะรู้สึกเสียวหรือชาที่ ลิ้น ริมฝีปากล่าง คาง ฟัน และเหงือก โดยปกติจะเกิดขึ้นไม่นาน น้อยที่จะเกิดขึ้นอย่างถาวร
 • อาจมีเลือดออกหลังการผ่าตัด ซึ่งโดยปกติจะหยุดหลังจากนั้นสักครู่ หากมีอาการเลือดออกอย่างต่อเนื่อง ควรรีบติดต่อทันตแพทย์ทันที

คำแนะนำในการดูแลรักษาหลังการถอนฟันคุด :

 1. หลังผ่าตัด ให้กัดผ้าก๊อซที่บริเวณแผลนาน 1 ชั่วโมง ห้ามบ้วนเลือด และน้ำลายทิ้ง เพราะอาจทำให้ปากแผลเปิด และเลือดไหลไม่หยุดได้
 2. หากหลังจากนั้นเลือดยังไม่หยุดไหล ให้เปลี่ยนผ้าก๊อซ กัดต่ออีก 15 นาที
 3. งดแตะ สัมผัสแผลด้วยลิ้น นิ้ว หรืออื่นๆ
 4. ประคบน้ำแข็งที่แก้มข้างที่มีแผล 24-48 ชั่วโมง เพื่อลดอาการปวดบวม
 5. ทานยาแก้ปวดได้ หากมีอาการปวดมากๆ
 6. เลือกกินอาหารอ่อน หรือเหลว โดยใช้ฟันอีกข้างในการบดเคี้ยว
 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีขนาดเล็ก เพราะอาจเข้าไปตกหล่นในแผล จนแผลติดเชื้อได้
 8. แปรงฟันตามปกติ แต่งดใช้แปรงบริเวณแผล
 9. งดการบ้วนปาก บ้วนน้ำแรงๆ อาจทำให้ปาดแผลเปิด เลือดไหลได้
 10. ในคืนแรกควรนอนหมอนสูง หรือใช้หมอนสองใบหนุนนอน เพื่อลดอาการบวม
 11. ให้รับประทานยาฆ่าเชื้อจนหมดตามทันตแพทย์สั่ง
 12. ระหว่างรอแผลหายสนิท หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น แผลบวมอักเสบ ปวดแผลมากผิดปกติ หรืออาการปวดไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วัน ควรรีบพบทันตแพทย์เพื่อเช็คอาการอีกครั้ง

ศูนย์ศัลยกรรมทางช่องปาก BIDH

ทำไมถึงต้องเลือกผ่าฟันคุด ถอนฟัน ปลูกกระดูก ผ่าตัดขากรรไกรกับเรา : โรงพยาบาลฟัน BIDH

เพราะเราคือโรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทางหลายด้าน (dental hospital) เราทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน (experienced dentists) กับการใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรม (dental technology) ที่ทันสมัย และระบบการฝังรากฟันเทียม (dental implant systems) ที่ไม่เป็นสองรองใคร

เราตรวจสอบทันตแพทย์ของเรา ด้วยการรับรองทักษะของอาจารย์ทันตแพทย์ วิทยากร และ อาจารย์ทันตแพทย์จากต่างประเทศ สำหรับการรักษาด้วยการผ่าตัด ของโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล BIDH ทันตแพทย์ของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และหลายท่านจบการศึกษามาจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน และได้รับใบอนุญาตและได้รับการฝึกฝนอย่างดี

การดมยาสลบ

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษครบครันสำหรับการทำฟันและการผ่าตัดช่องปาก เราปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงพยาบาลในเรื่องความสะอาด การฆ่าเชื้อและมีอุปกรณ์ครบครันสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยพยาบาลที่ผ่านฝึกอบรม ACLS

ในฐานะโรงพยาบาล เรามุ่งเน้นในการดูแลรักษาเฉพาะทางด้านทันตกรรม คือความเป็นเลิศด้านทันตกรรม โรงพยาบาล BIDH ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครือข่ายทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดและได้รับรางวัลของประเทศไทย ที่รวบรวมองค์ความรู้ในภาคทันตกรรมและทรัพยากรชั้นนำเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด

บริการทำฟัน BIDH

ในฐานะโรงพยาบาล เราควบคุมเข้มงวดในการทำปราศจากเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อเป็นข้อบังคับพื้นฐานของเรา เราไม่เป็นแค่โรงพยาบาล แต่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทางทันกรรม โครงสร้างอาคารของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ เราปฏิบัติตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (Joint Commission International :JCI และ International Standard Organization :ISO) โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพBIDH เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉพาะทางทางทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย 

ศูนย์รักษารากฟันเทียม

แผนกทันตกรรมรากฟันเทียมของเราเป็นผู้นำในด้านรากฟันเทียม ศูนย์รากฟันเทียมของเราผ่านการให้การรักษารากฟันเทียมมาแล้วหลายแสนรากฟันเทียม ทั้งรากฟันเทียมเดี่ยวๆไปจนถึงรากฟันเทียมทั้งปาก ได้รับรางวัลผู้ให้บริการรากฟันเทียมจากบริษัทรากฟันเทียมStraumann นอกจากนี้แล้ว ทีมทันตแพทย์รากฟันเทียมของเรายังอยู่ในสมาคมรากฟันเทียมนานาชาติและบางท่านยังเป็นวิทยากรระดับสูงของทางสมาคมด้วย แผนกทันตกรรมรากฟันเทียมของเราอยู่เหนือมาตรฐานระดับโลก โดยผมสำเร็จของการรักษาที่มากกว่าร้อยละ95 ซึ่งเราเลือกใช้รากฟันเทียมที่นำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ให้การรักษาโดยทันตแพทย์ในราคาที่สมเหตุสมผล

dental OR room

โรงพยาบาลฟัน BIDH เป็นหนึ่งในศูนย์ทันตกรรมไม่กี่แห่ง ที่มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม (Dental Laboratory) ภายในโรงพยาบาลทันตกรรมของเรา ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 พร้อมผลิตชิ้นงานฟันของท่าน โดยใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ในการผสมวัสดุแลสร้างชิ้นงานฟันโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญด้านศิลปะทางทันตกรรม

award oral surgery center

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ระบบบริหารจัดการและข้อมูลของเราโปร่งใส เครื่อข่ายผู้ให้บริการทางทันตกรรมของเราได้รับรางวัลดีเด่นทั้งศูนย์ทันตกรรมในกรุงเทพ เชียงใหม่และภูเก็ต เราก่อตั้งมานานกว่า10ปี เติบโตจนมาถึงโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH หมายถึงเรามีห้องปฏิบัตการและวัสดุทางทันตกรรมที่ดีที่สุด และยังรู้วิธีการบริหารจัดการเพื่อช่วยให้ระบบทันตกรรมในกลุ่มของเราก้าวหน้าไปด้วยกัน

หากมีข้อสงสัยต้องการคำปรึกษา

โดยทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ของเรา ไม่มีข้อผูกมัดในการเริ่มการรักษา หาวิธีการรักษาที่เหมาะสำหรับคุณได้ที่นี้

สรุป

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการถอนฟัน การถอนฟันแบบธรรมดานั้นสามารถทำได้ง่ายทำได้โดยทันตแพทย์ทั่วไป แต่การถอนฟันโดยการผ่าตัดจำเป็นต้องผ่าเข้าไปใต้เหงือกซึ่งโดยปกติจะต้องส่งต่อไปยังศัลยแพทย์ช่องปาก และคนไข้จะต้องมาตัดไหม 7 วันหลัง หากคุณเลือกทำการรักษาถอนฟันคุดที่คลินิกศัลยกรรมทางช่องปากของโรงพยาบาลฟัน BIDH สำหรับคนไข้ที่กลัวการรักษาทางทันตกรรมหรือมีความอดทนต่อความเจ็บปวดได้น้อย โรงพยาบาลของเรามีทีมศัลยแพทย์ช่องปากที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การดูแลเคสที่ซับซ้อนในการรักษา

คุณสามารถเลือกใช้การรักษาทันตกรรมโดยไร้ความเจ็บปวด  โดยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดหรือทางหลอดเลือดดำ และการดมยาสลบได้

การปลูกกระดูก

 •  การปลูกกระดูกสำหรับการทำรากเทียม
 •  การปลูกกระดูกบริเวณพื้นที่น้อยๆ
 •  การปลูกกระดูกบริเวณพื้นที่มากๆหรือกว้างๆ

รากฟันเทียม

 • การทำรากเทียมทดแทนฟันซี่เดียว
 • การทำรากเทียมทดแทนฟันหลายซี่
 • การทำรากเทียมทดแทนฟันทั้งปาก

ผ่าตัดขากรรไกร

 • การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การตรวจชิ้นเนื้อ

 • การตรวจชิ้นเนื้อในช่องปากเพื่อตรวจสอบเนื้อเยื่อ